DeDrontenaar.nl

Zondag, 14 juli 2024

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

AZC blijft bang dat buspassagiers de nieuwe Hanzeweg gaan oversteken

AZC blijft bang dat buspassagiers de nieuwe Hanzeweg gaan oversteken
De toekomstige situatie bij Roggebot.
Redactie: M.H.

DRONTEN - Het Asielzoekerscentrum blijft het oneens met de vernieuwingen van het knooppunt Roggebot. De asielzoekers moeten straks een heel eind omlopen voor de bushalte richting Kampen. Het AZC is bang dat ze de kortste route gaan kiezen en de Hanzeweg (N307) oversteken. Zij pleiten voor een voetgangersbrug of -tunnel. Voor het projectteam N307 is dit niet bespreekbaar.

Er komt een nieuwe, hogere brug bij Roggebot, de rotonde bij de Vossemeerdijk en Drontermeerdijk gaat verdwijnen. De bushalte voor de richting Dronten komt 150 meter dichter bij het AZC te liggen. Voor de andere richting moeten de buspassagiers straks een U-route lopen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is bang dat ze kortste route gaan kiezen, ondanks het voortrazende verkeer, de steile taluds en de vangrails.

Andere busroute

Het AZC heeft een tunnel of brug als oplossing genoemd. Ook is er gesproken over het aanpassen van de busroute, waardoor beide bushaltes aan de AZC-kant van de Hanzeweg komen te liggen.

Volgens het projectteam N307, waarin de provincies Flevoland en Overijssel vertegenwoordigd zijn, kost een nieuwe route voor de bus 3 ton per jaar. Door de extra kilometers zou er een extra bus moeten worden ingezet om de aansluiting op de trein te kunnen halen.

Ingang verplaatsen

Het projectteam N307 zegt een heleboel gesprekken te hebben gevoerd met het COA en het AZC. Daarbij is onder andere geopperd om het voetpad en de ingang van het AZC te verplaatsen en het AZC-terrein beter af te sluiten. Deze voorstellen zijn volgens het projectteam voldoende om de gevaarlijke oversteek te ontmoedigen: „Een onafhankelijke verkeerspsycholoog komt ook tot deze conclusie.”

Het projectteam houdt vast aan haar voorstellen en het AZC blijft het daarmee oneens. Op dit moment is er dus sprake van een patstelling, waarbij het projectteam de sterkste troeven in handen heeft. Gaat het COA niet akkoord met de huidige tekeningen, dan rest een gang naar de Raad van State.

Knooppunt Roggebot

Zoals al in het verleden aangegeven, laat de bus rijden via Ketelhaven. De bus rijdt dan over de Vossemeerdijk naar Kampen. Men kan een halte maken aan beide zijde van de Vossemeerdijk. De mensen kunnen dan makkelijk van uit het AZC opstappen en uitstappen.
Rino | donderdag 1 oktober 2020 14:55